Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie współpracuje ze szkołami średnimi i wyższymi, a także zrzeszeniami i przedsiębiorstwami w celu propagowania wiedzy o zawodzie księgowego i działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Księgowych:

UCZELNIE WYŻSZE
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość)

ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Urząd Miasta Lublin
Wojewódzki Urząd Pracy
Izba Skarbowa w Lublinie
Urzędy Skarbowe w Lublinie
Urząd Kontroli Skarbowej
Regionalna Izba Obrachunkowa
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ORGANIZACJE ZRZESZAJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Lubelska Fundacja Rozwoju
Regionalna Izba Gospodarcza
Lubelska Izba Rzemieślnicza
Rada Przedsiębiorców Lubelszczyzny

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986