Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie w ramach działalności statutowej prowadzi spotkania klubów dyskusyjnych:

Kluby prowadzone w Oddziale Okręgowym SKwP w Lublinie:

Klub Spółek Prawa Handlowego Nr 1 i Nr 2

Klub Księgowego Biur Usługowego Prowadzenia Rachunkowości
Klub Biegłego Rewidenta
Klub osób prowadzących działalność gospodarczą
Klub Spółdzielni Mieszkaniowych
Klub Skarbników Samorządowych i Jednostek Budżetowych
Klub Młodego Księgowego i Finansisty
Klub Seniora
Klub Jednostek Służby Zdrowia
Klub Młodego Księgowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
Klub Młodego Księgowego dla uczniów ZS Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów
Klub Wykładowców SKwP

Kluby zakładowe:
1) Klub zakładowy przy WSK PZL Świdnik
2) Klub zakładowy pracowników Doradca Sp. z o.o. i SKwP

Kluby terenowe:
1) Klub Terenowy w Biłgoraju
2) Klub Terenowy w Radzyniu Podlaskim

Kluby w Oddziale w Zamościu:
1) Klub Księgowego w Zamościu
2) Klub Skarbników Samorządowych w Zamościu

Kluby w Oddziale w Chełmie:
1) Klub Księgowego w Chełmie

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986