JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SKwP?

Osoby niebędące jeszcze członkami SKwP powinny wypełnić:

1. Wypełnić deklarację członkowską

2. Opłacić wpisowe i składkę członkowską.

Członkostwo w Klubach nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą!

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close