Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego.

Zarząd Oddziału Okręgowego w Lublinie kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Lubelszczyzny. Wybierany jest co 4 lata przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezydium zarządu oddziału.

Władze Oddziału Okręgowego SKwP w Lubline w kadencji 2019-2022:

Zarząd Oddziału:

Stefan Czerwiński – prezes zarzadu
Mariusz Drozd – wiceprezes ds. organizacyjnych
dr Małgorzata Kamieniecka – wiceprezes ds. szkoleniowych
Danuta Golema – sekretarz
Anna Janik-Czop – skarbnik
Stanisław Bida – członek
Lilianna Czwórnóg – członek
Monika Kaliszuk – członek
Jadwiga Kuśpit – członek
Izabela Ogórek – członek
Robert Skuza – członek
Irena Szumlak – członek

Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych.

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.

Skład osobowy na lata 2019 – 2022:

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Bożena Nowicka – przewodniczący
Halina Michalczuk – zastępca przewodniczącego
Wiesława Kierek – członek

Okręgowy Sąd Koleżeński:

Stanisław Kozioł – przewodniczący
dr Grzegorz Matysek – zastępca przewodniczącego
Anna Pietroń – członek

Zarząd Oddziału Terenowego w Zamościu:

Stanisław Bida – prezes
Beata Iwaniszyn – wiceprezes
Iwona Mazurek – sekretarz
Grażyna Sas - członek

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986