Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego.

Zarząd Oddziału Okręgowego w Lublinie kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Lubelszczyzny. Wybierany jest co 4 lata przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezydium zarządu oddziału.

Władze Oddziału Okręgowego SKwP w Lubline w kadencji 2023-2026:

Zarząd Oddziału:

Stefan Czerwiński – prezes
Małgorzata Kamieniecka – wiceprezes ds. szkoleniowych
Bożena Nowicka – wiceprezes ds. organizacyjnych
Mariusz Drozd - skarbnik
Monika Kaliszuk - sekretarz
Anna Mełgieś - członek
Jadwiga Kuśpit - członek
Grzegorz Wojno - członek
Marta Janeczko - członek

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Dorota Bielecka – przewodnicząca
Iwona Romańska - zastępca przewodniczącej
Elżbieta Gutalska - członek
Anna Pietroń - członek
Anna Stawiszyńska - członek

Okręgowy Sąd Koleżeński:

Anna Sztal – przewodnicząca
Agnieszka Kusa-Malec – zastępca przewodniczącego
Katarzyna Falęcka-Sobczyk - członek

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close