Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zapewnia możliwość:

  • rozwoju zawodowego,
  • poszerzenia wiedzy praktycznej,
  • zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi w rachunkowości, finansach i podatkach,
  • integracji ze środowiskiem osób związanych z rachunkowością bądź dziedzinami pokrewnymi.

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Lublinie mają prawo do bezpłatnego:

  • uczestnictwa w systematycznie organizowanych odczytach i konferencjach,
  • korzystania z konsultacji udzielanych drogą elektroniczną: konsultacje@skwp.lublin.pl

Dzięki uczestnictwu w inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jego członkowie mają:

  • okazję uzyskania odpowiedzi na nurtujące problemy zawodowe,
  • szansę pogłębienia swojej wiedzy dzięki uczestnictwie w prelekcjach prowadzonych przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem,
  • możliwość zapoznania się z aktualnie obowiązującymi przepisami z zakresu prawa bilansowego i podatkowego,
  • dostęp do wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu rachunkowości, podatków i finansów.

Dodatkowym atutem członkostwa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce jest skupienie księgowych w jednej organizacji, dzięki czemu stworzona jest płaszczyzna do integracji osób pracujących w różnych firmach i branżach, a mających podobne wykształcenie, doświadczenie i zainteresowania.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce umożliwia pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986