Cele działalności

Cele działalności Stowarzyszenia w obszarze organizacji spotkań w klubach:

  • stworzenie członkom Stowarzyszenia możliwości uczestnictwa w bezpłatnych odczytach,
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry specjalistów z rachunkowości i dziedzin pokrewnych,
  • dbałość o jak największe korzyści dla członków - wyodrębnienie klubów branżowych (możliwości wyboru klubu zgodnie z obszarem zainteresowania/wykonywaną pracą),
  • wymiana poglądów zawodowych,
  • integracja środowiska księgowych na Lubelszczyźnie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do członkostwa w Stowarzyszeniu Księgowych.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close