Przynależność do wybranego klubu księgowego członek zwyczajny wybiera w czasie złożenia deklaracji członkowskiej lub będąc przyjętym do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W celu zmiany wyboru pierwotnie wybranego klubu należy zgłosić ten fakt pisemnie (e-mailem na adres: deklaracje@skwp.lublin.pl) wskazując klub, którym jest zainteresowany.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close