Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Lublinie

NIP: 526-030-79-56
REGON: 007026416-00097
PKD: 9412 Z - Działalność organizacji profesjonalnych

Godziny pracy: 7.30 - 15.30 (pn-pt)


Stefan Czerwiński - Prezes Zarządu

20-011 Lublin
Al. Piłsudskiego 1a
tel. 81 532 20 11
email: info@skwp.lublin.pl


Katarzyna Górska - Dyrektor Biura Zarządu

tel. 81 532 28 17
email: k.gorska@skwp.lublin.pl


ORGANIZACJA SZKOLEŃ

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Centrum Kształcenia
Oddziału Okręgowego w Lublinie

(adres jw)
tel. 81 532 28 17
email: szkolenia@skwp.lublin.pl

Oddział w Zamościu
tel. 81 532 28 17
email: szkolenia@skwp.lublin.pl;  zamosc@skwp.lublin.pl

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close