email: szkolenia@skwp.lublin.pl

Uprzejmie informujemy, że w Oddziale w Chełmie organizujemy spotkania dedykowane członkom SKwP.

Odbywają się one w ostatnią środę miesiąca w godz. 14.30 w Hotelu Lwów, ul. 11 Listopada 2. Osoba do kontaktu: Andrzej Kostrobała, nr tel. 82 565 43 01 lub 691450984.

W Chełmie raz do roku organizujemy szkolenia związane z zamknięciem roku (zamknięcie ksiąg rachunkowych i podatkowych).

Szkolenia pozostałe, które znajdą Państwo w ofercie edukacyjnej, organizowane są w Lublinie.

Zapraszamy.

 

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin


info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl