Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04.12.2020
Typ:
Seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
0,- zł od osoby
0,- zł Cena dla członków wspierających - jednostki zrzeszone w SKwP O/O w Lublinie z opłaconą składką na 2020 rok

 

Webinarium dedykowane Członkom Wspierającym SKwP O/O  w Lublinie

Temat: Założenie kontynuacji działalności w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok – formalność czy kluczowa informacja?

4 grudnia 2020 r. godz. 1100 – 1230

Platforma ClickMeeting

Harmonogram

1100 – 1115     Powitanie uczestników

                         Działalność SKwP Oddziału Okręgowego w Lublinie w okresie pandemii

                         Stefan Czerwiński – Prezes Zarządu SKwP O/O w Lublinie

1115 – 1200   Założenie kontynuacji działalności w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok – formalność czy kluczowa informacja?

Agenda:

-  Jak należy interpretować założenie kontynuacji działalności w ustawie o rachunkowości?

-  Jakie są konsekwencje oświadczenia o braku kontynuacji działalności jednostki?

-  Kiedy następuje ocena zdolności jednostki do kontynuacji działalności?

-  Jak uzasadnić zdolność jednostki do kontynuacji działalności?

-  W jaki sposób sformułować oświadczenie kontynuacji działalności w e-sprawozdaniu?

 1200 – 1230 -  odpowiedzi na pytania, dyskusja, wymiana poglądów zawodowych

Informacja o prelegencie

dr hab. Stanisław Hońko – pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego (Instytut Ekonomii i Finansów - IEIF), Katedra Rachunkowości. Od 2019 r. przewodniczący Rady Naukowej IEiF. Od 2015 r. prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie, od 2019 r. wiceprezes Zarządu Głównego SKwP. Od 2020 r. przewodniczy Radzie Programowej Czasopisma „Rachunkowość”. Autor ponad trzystu publikacji, w tym również adresowanych do praktyków. Wieloletni wykładowca akademicki na wszystkich stopniach studiów, MBA, studiów doktoranckich i podyplomowych. Trener na szkoleniach dla praktyków. Prowadzi zajęcia na pierwszym i trzecim stopniu ścieżki certyfikacyjnej SKwP. Obszary zainteresowań naukowych: wycena w rachunkowości, międzynarodowe regulacje rachunkowości, historia rachunkowości oraz zawód księgowego. Doradca podatkowy (od 2019 r.)

 Uprzejmie informujemy, że każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w webinarium.

Link do wydarzenia otrzymają wszystkie osoby zarejestrowane w przeddzień webinarium.

 

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986