Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
290,- zł od osoby
275,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie
261,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie

CEL:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu praw i obowiązków podatnika w  kontaktach z organami podatkowymi, w tym w ramach prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego i odwoławczego.

FORMA: on-line

ILOŚĆ GODZIN: 5 godz. dydaktycznych (9.00-13.15)

PROGRAM SZKOLENIA: 

Wprowadzenie

 • Rodzaje procedur podatkowych;
 • Podstawy prawne procedur;

Czynności sprawdzające

 • Zakres czynności sprawdzających;
 • Metody ochrony przed traktowaniem czynności sprawdzających jako kontroli podatkowej;
 • Kontrola krzyżowa - kiedy można ją zastosować;
 • Przedłużanie terminu do zwrotu podatku VAT – aktualne orzecznictwo sądowe;

Postępowania podatkowe

 • Wszczęcie postępowania - terminy i konsekwencje ich przekroczenia;
 • Postępowanie dowodowe - rodzaje dowodów i praktyczne skutki dopuszczenia dowodu w postępowaniu;
 • Pełnomocnik podatnika w postępowaniu;
 • Uzupełnienie materiału dowodowego przed wydaniem decyzji;

Kontrola podatkowa i kontrola celno - skarbowa

 • Zbieg przepisów Ordynacji podatkowej, Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ustawy o KAS.
 • Wszczęcie kontroli i konsekwencje braku zawiadomienia podatnika o mającej nastąpić kontroli;
 • Reprezentacja kontrolowanego i czas trwania kontroli;
 • Sprzeciw w postępowaniu kontrolnym i inne środki zaskarżenia czynności kontrolnych;
 • Zakończenie kontroli, w tym prawo do korekty deklaracji.

Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego

 • Zakres kontroli decyzji podatkowej;
 • Postępowanie przed organem II instancji;
 • Skarga do sądu administracyjnego;

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

 • Organy prowadzące postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające;
 • Decyzje zabezpieczające w trakcie trwania kontroli lub postępowania podatkowego

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w środę 05.06.2024 r. od godz. 09:00 do godz. 13:15

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Prowadzący: Małgorzata Miszczak – doradca podatkowy, audytor wewnętrzny PIKW II stopnia, specjalista ds. rachunkowości, trener Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada 30 letnie doświadczenie w administracji skarbowej, w tym pełniąc funkcje nadzorcze. Specjalizuje się w podatkach pośrednich oraz procedurze podatkowej (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, postępowania podatkowe). Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, doradzając przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym w każdym aspekcie prawa podatkowego. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Jako trener Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadziła liczne szkolenia w urzędach skarbowych i Krajowej Szkole Skarbowości w zakresie podatku VAT i procedury podatkowej oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów w zakresie prawa podatkowego.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close