Miasto:
Lublin
Miejsce:
Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin
Termin rozpoczęcia:
16, 17 i 23 marca
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
900,- zł od osoby
810,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
855,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie

Liczba godzin: 18 godzin wykładowych (3 dni szkoleniowe x 6 godzin)

Termin: 15,16,22 czerwca 2024 r.

Forma: stacjonarnie (Lublin)

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Program:

1. Ogólna parametryzacja systemu
2. Kalendarze i system czasu pracy

3. Urlopy pracownicze
4. Omówienie składników płacowych wchodzących w skład
systemu wynagrodzeń
5. Zakładanie kartoteki pracowników etatowych i umów
cywilno-prawnych
6. Nanoszenie i rozliczanie nieobecności w tym zasiłków ZUS
7. Generowanie wydruków, modyfikacja wydruków
8. Generowanie danych do ZUS
9. Generowanie list płac, korekty list płac
10. Export danych kadrowych do arkusza Excel
11. Pytania słuchaczy

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Prowadzący:

Małgorzata Kalinowska - wykładowca z 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z ww. tematyki na kursach kadrowo-płacowych SKwP ; wieloletni konsultant do spraw wdrożeń systemów ERP; obecnie prowadzi kadry i płace w jednej z bardziej znanych instytucji Lublina.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986