Miasto:
Lublin
Miejsce:
Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin
Termin rozpoczęcia:
14.06.2022 Szkolenie hybrydowe
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
350,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
333,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie

Liczba godzin: 6 godzin lekcyjnych (9.00-13.50)

Forma: szkolenie hybrydowe - (platforma Clicmeeting/ ul. Sądowa 8, Lublin)

UWAGA! wybór formy szkolenia on-line/stacjonarne prosimy wpisać w formularzu zgłoszeniowym (w polu Informacje dodatkowe)

Program:

1. Zmiany w obszarze obowiązków pracodawcy będącym płatnikiem podatku PIT

 • Obniżeni stawki PIT do 12% w pierwszym progu.
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 • Likwidacja mechanizmu porównywania i odraczania różnicy w zaliczkach.
 • Nowe zasady naliczania zaliczek na podatek przez zakłady pracy.
 • Nowa kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek oraz obszary jej stosowania.
 • Podział kwoty zmniejszającej podatek pomiędzy różnych płatników.
 • Niepobieranie zaliczek na podatek do kwoty rocznych dochodów 30 tys.
 • Możliwość rezygnacji z naliczania kosztów pracowniczych.
 • Zwolnienie z podatku PIT zasiłków macierzyńskich otrzymywanych przez niektóre grupy osób.
 • Zasady naliczania zaliczek od wypłat dokonywanych po ustaniu stosunku pracy- termin ważności złożonych przez pracownika oświadczeń w trakcie trwania stosunku pracy.
 • Modyfikacja przepisów w zakresie zwolnienia od podatku osób po 60 i 65 roku życia (Ulga Senior+).
 • Zmiana uregulowań w zakresie zwolnienia od podatku przewidzianego dla podatnika z czwórką dzieci (Ulga 4+).
 • Zmiany w zasadach opodatkowania świadczeń dla byłych pracowników (emerytów, rencistów i osób na świadczeniu przedemerytalnym).
 • Obowiązek raportowania w informacji PIT-11 składek przekazanych na rzecz związków zawodowych.
 • Wymóg raportowania w informacji PIT-11, przychodów zwolnionych od podatku oraz składki zdrowotnej pomimo jej nieodliczalności od podatku.
 • Planowana zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania podatku.

2. Zmiany w obszarze działalności gospodarczej przedsiębiorców

 • Możliwość zmiany formy opodatkowania przez podatników podatku liniowego oraz na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
 • Zmiana terminu na rozliczenie roczne (PIT-28) u podatników na ryczałcie.
 • Prawo do zaliczenia w koszty części składki zdrowotnej lub odliczenia jej od podstawy opodatkowania.
 • Uszczelnienie przepisów w obszarze zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej.
 • Objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami wspólników spółek komandytowo-akcyjnych.
 • Zmiana momentu zaliczania do kosztów uzyskani przychodów składek na ubezpieczenia społeczna należnych od wynagrodzeń pracowników etatowych
 • Przesunięcie terminu na obowiązkowe, comiesięczne przesyłanie wyciągu z ksiąg do organu podatkowego

3. Zmiany w obszarze rocznych rozliczeń indywidualnych podatników PIT

 • Przywrócenie preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Zmiana limitu dochodów dziecka możliwych do uzyskania przy korzystaniu a ulg.
 • Zmiany w zasadach opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez małoletnie dzieci.
 • Zasady rozliczenia rocznego PIT za 2022 po Nowym Ładzie wersja 2.0.
 • Nowe lub modyfikowane ulgi możliwe do odliczenia.

Wykładowca:

Bożena Nowicka - doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wpisanym na listę doradców podatkowych. Zastępca Dyrektora Biura Doradztwa Podatkowego w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie. Ekspert z zakresu podatku PIT, zarówno w obszarze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jak również w zakresie obowiązków płatnika podatku PIT. Współpracuje stale ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, gdzie jako wykładowa, od wielu lat prowadzi zajęcia dla księgowych na kursach, seminariach, czy konferencjach. Jest autorką licznych artykułów w obszarze podatków i ewidencji

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986