Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
NABÓR TRWA
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
350,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków wspierających
330,- zł Cena dla członków zwyczajnych

VAT w transakcjach transgranicznych  – problematyka kwalifikacji transakcji dla potrzeb VAT

Cel szkolenia: Przekazanie podstawowych informacji w zakresie identyfikacji i kwalifikacji transakcji realizowanych z kontrahentami zagranicznymi dla potrzeb VAT, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i związane z nimi ryzka.

Grupa docelowa: Szkolenie jest kierowane do osób stykających się w praktyce lub mogących się spotkać z rozliczeniami VAT przy transakcjach z kontrahentami zagraniczyznami, pragnącymi uzyskać wiedzę umożliwiającą im zidentyfikowanie takich czynności (sprzedaży czy zakupów), jako tych, z którymi wiążą się szczególne obowiązki.

Liczba godzin: 6 godzin lekcyjnych (9.00-14.00)

Program:

  1. WDT czy WSTO – przesłanki uznania sprzedaży za WDT objęte VAT 0% i kwalifikacja czynności niespełniających tych przesłanek,
  2. Obowiązek rozliczenia WNT oraz importu usług  – zakres danych do ustalenia i przekazania przed złożeniem zamówienia oraz skutki nieprawidłowości w tym zakresie,
  3. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług – wybrane zagadnienia związane z ustaleniem kraju właściwego do poboru podatku z tytułu danej transakcji
  4. Transakcje seryjne – wybrane zagadnienia dotyczące problematyki przyporządkowania transportu i zidentyfikowania dostawy transgranicznej (WNT, eksport towarów),
  5. Sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz konsumentów zagranicznych – podstawowe informacje dotyczące specyfiki rozliczeń VAT przy sprzedaży na rzecz tej grupy nabywców i związanych z tym ryzyk,
  6. Odliczenie podatku naliczonego związanego z importem towarów.
  7. Firmowe zakupy przez Internet i podczas zagranicznej delegacji – wybrane problemy praktyczne.
  8. Pytania uczestników.

Wykładowca: Anna Mełgieś - specjalista z zakresu podatku VAT, doradca podatkowy, pracownik DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie, wieloletni wykładowca SKwP

Szczegóły organizacyjne:
Zajęcia prowadzone za pomocą platformy ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie. Na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Uruchomienie szkolenia jest uwarunkowane utworzeniem grupy, tj. rejestracją min. 15 zgłoszeń.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986