Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.03.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
450,- zł od osoby
405,- zł Cena dla członków wspierających
428,- zł Cena dla członków zwyczajnych

VAT w transakcjach transgranicznych  – problematyka kwalifikacji transakcji dla potrzeb VAT

Cel szkolenia: Przekazanie podstawowych informacji w zakresie identyfikacji i kwalifikacji transakcji realizowanych z kontrahentami zagranicznymi dla potrzeb VAT, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i związane z nimi ryzka.

Grupa docelowa: Szkolenie jest kierowane do osób stykających się w praktyce lub mogących się spotkać z rozliczeniami VAT przy transakcjach z kontrahentami zagraniczyznami, pragnącymi uzyskać wiedzę umożliwiającą im zidentyfikowanie takich czynności (sprzedaży czy zakupów), jako tych, z którymi wiążą się szczególne obowiązki.

Liczba godzin: 8 godzin lekcyjnych (9.00-15.30)

Program:

I Zagadnienia wstępne:

 1. Problematyka terytorialności VAT oraz statusu podatnika w kontekście ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów lub usługi
 2. Zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz znaczenie statusu nabywcy i miejsca jego siedziby/zamieszkania dla ustalenia kraju właściwego do poboru podatku z tytułu danej transakcji

II

 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług na przykładach
 2. WDT czy WSTO – przesłanki uznania sprzedaży za WDT objęte VAT 0% i kwalifikacja czynności niespełniających tych przesłanek,
 3. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju
 4. Eksport towarów
 5. Obowiązek rozliczenia WNT, importu usług oraz dostawy dla której podatnikiem jest nabywca  – zakres danych do ustalenia i przekazania przed złożeniem zamówienia oraz skutki nieprawidłowości w tym zakresie,
 6. Odliczenie podatku naliczonego związanego z importem towarów.
 7. Transakcje seryjne – wybrane zagadnienia dotyczące problematyki przyporządkowania transportu i zidentyfikowania dostawy transgranicznej (WDT, WNT, eksport towarów, import towarów),
 8. Sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz konsumentów zagranicznych – podstawowe informacje dotyczące specyfiki rozliczeń VAT przy sprzedaży na rzecz tej grupy nabywców i związanych z tym ryzyk,
 9. Firmowe zakupy przez Internet i podczas zagranicznej delegacji – wybrane problemy praktyczne.
 10. Pytania uczestników.

Wykładowca: Anna Mełgieś - specjalista z zakresu podatku VAT, doradca podatkowy, pracownik DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie, wieloletni wykładowca SKwP

Szczegóły organizacyjne:
Zajęcia prowadzone za pomocą platformy ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie. Na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Uruchomienie szkolenia jest uwarunkowane utworzeniem grupy, tj. rejestracją min. 15 zgłoszeń.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986