Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.03.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
315,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 11 marca 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM

 1. Obowiązki w PIT ważne dla płatników w 2024 r.
 • Skala podatkowa (12 i 32 %), kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek.
 • PIT-y zerowe (młodzi, pracujący emeryci, rodziny 4+, wracający do Polski)
 • Oświadczenia pracowników, obowiązki dokumentacyjne, podkładki potrzebne dla prawidłowego rozliczenia PIT.
 • PIT-2 składany u kilku płatników – 1/12, 1/24 bądź 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.
 • Nowy dział w PIT dotyczący oświadczeń mających wpływ na zaliczkę na podatek PIT.
 1. Świadczenia pozapłacowe – ogólnie o skutkach w CIT i PIT
 2. Pracownicy, współpracownicy, B2B, kadra zarządzająca.
 3. Rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników i jego stosowanie w praktyce Polskiego Ładu 2022.
 4. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników oraz członków zarządów (ryczałty lub „ceny rynkowe”, kwestia paliwa, regulaminy korzystania z pojazdów).
 5. Samochód firmowy parkowany w miejscu zamieszkania pracowników i członków zarządów (samochód w trakcie pandemii, skutki w PIT i CIT, mobilni pracownicy, koszty używania samochodu po zmianach w 2019 r.)
 6. Napoje, artykuły spożywcze (herbata, kawa, napoje, ciastka) zużywane podczas imprez integracyjnych, konferencji, szkoleń, spotkań, targów i eventów – praktyczne studium przypadków.
 7. Świadczenia BHP na rzecz pracowników – szeroki katalog.
 8. Bony obiadowe, catering dla pracowników, zakupy żywności dla pracowników.
 9. Karnety na basen, siłownię, do kina, teatru, bony Sodexo, karty Multisport, pakiety medyczne.
 10. Ubezpieczenie OC dla członków zarządu.
 11. Sprzęt sportowy dla pracowników, dla drużyny zakładowej, wynajęcie sali gimnastycznej.
 12. Odzież pracownicza, strój służbowy – studium przypadków, ekwiwalenty za pranie odzieży.
 13. Podnoszenie kwalifikacji pracowników i członków zarządów (studia menedżerskie, kursy językowe, studia podyplomowe, doskonalenie zawodowe oraz związane z tym świadczenia w postaci sfinansowania podręczników i noclegów, nowa ulga na szkolnictwo wyższe 150 % KUP w kosztach)
 14. Zakwaterowanie pracowników, wynajęcie mieszkań pracowniczych dla ekip budowlanych i monterskich, hotele dla handlowców.
 15. Telefony, tablety i komputery służbowe przekazane pracownikom.
 16. Świadczenia pracownicze sfinansowane z ZFŚS (paczki świąteczne, pożyczki mieszkaniowe, wakacje dzieci, świadczenia rzeczowe, zapomogi)
 17. Świadczenia z tytułu podróży służbowych pracowników (oraz podróży osób nie będących pracownikami) i używanie przez pracowników samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych po zmianach w 2019 r.
 • Nieudokumentowane wydatki a zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej (m. in. zagadnienie wręczania napiwków podczas zagranicznych podróży służbowych).
 • „pobyt prywatny” pracownika w trakcie podróży służbowej i jego skutki.
 • Inne wydatki dodatkowe niezbędne do realizacji zadania służbowego (studium przypadków).
 • Zasady określania diet w przypadku podróży zagranicznej do kilku państw docelowych.
 • Wyżywienie w ramach usługi hotelowej.
 • Ograniczania wartości noclegu w podróży krajowej i zagranicznej.
 • Podróże osób nie będących pracownikami: kadra zarządzająca, właściciele, kontrakty menedżerskie, rada nadzorcza, zleceniobiorcy, prokurenci, wolontariusze, członkowie stowarzyszeń – jak prawidłowo rozliczyć takie wyjazdy?
 • Określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa.
 • Zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków.
 • Sfinansowanie ubezpieczeń, wiz bądź szczepień pracowników wyjeżdżających poza granice RP – skutki podatkowe na gruncie ustaw o PDOP i PDOF.
 • Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy – zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 • Rola wewnętrznego regulaminu rozliczania podróży służbowych i jego dostosowanie do potrzeb Spółki.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986