Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17-18.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
700,- zł od osoby
630,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
665,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie
Zapisz się

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą umieć czerpać informacje z szeroko pojętej sprawozdawczości finansowej, w szczególności, dla obecnych i przyszłych:

 • księgowych i pracowników pionów finansowo-księgowych
 • pracowników działów planowania i analiz
 • konsultantów, ekspertów i doradców biznesowych
 • specjalistów ds. finansowych
 • pracowników centrów usług wspólnych (SSC, BPO)
 • menedżerów różnych obszarów (niekoniecznie finansowych)
 • osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców)
 • udziałowców spółek
 • pracowników biur rachunkowych

Ilość godzin: 12 (2x6 godz. dydaktycznych )

Termin: 17-18.04.2024 (9.00-14.00)

Forma: hybrydowa (możliwość uczestnictwa w formie stacjonarnej lub on-line)

Program szkolenia:

 1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej a rodzaj ewidencji księgowej i podatkowej:
  1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej:
   • jednoosobowa działalność gospodarcza
   • spółka cywilna
   • spółka jawna
   • spółka partnerska
   • spółka komandytowa
   • spółka komandytowo akcyjna
   • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • spółka akcyjna
   • inne formy (przedsiębiorstwo państwowe, fundacja, stowarzyszenie)
  2. Formy ewidencji księgowej i podatkowej:
   • Księgi rachunkowe (pełna księgowość)
   • Podatkowa Księga Przychodów i rozchodów
   • Ryczałt ewidencjonowany
   • Karta podatkowa
   • Rolnik
   • Ewidencja Vat
 1. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji:
  1. Składowe sprawozdania finansowego:
   • Bilans
   • Rachunek zysków i strat
   • Informacja dodatkowa
   • Rachunek przepływów pieniężnych
   • Zestawienie zmian w kapitale własnym
  2. Elementy analizy finansowej:
   • Analiza struktury i dynamiki
   • Analiza płynności
   • Analiza rentowności
   • Analiza obrotowości
   • Analiza zadłużenia

Sposób i forma zaliczenia:

Podstawą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach potwierdzona podpisem na liście obecności lub raportem logowania do platformy Clickmeeting (w przypadku zajęć on-line).

Prowadzący:

Monika Kaliszuk - biegły rewident; wieloletni wykładowca SKwP O/O w Lublinie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej na kursach certyfikowanych II i III stopnia

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986