Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.09.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
450,- zł od osoby
405,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
428,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie
Zapisz się

Forma: on-line (platforma Clickmeeting)

Ilość godzin: 8 godz. wykładowych (9.00-15.30)

Program:

1.Przepisy regulujące sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych.

2. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych:

 • zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1 („KSR 1”) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7 („MSR 7”) – podobieństwa i różnice,
 • przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – metoda pośrednia i metoda bezpośrednia,
 • przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej,
 • przepływy pieniężne z działalności finansowej,
 • zasady przyporządkowywania operacji gospodarczych
  do poszczególnych rodzajów działalności,
 • informacje objaśniające do rpp.
 • praktyczne przykłady sporządzania rpp.

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (ogólne zasady).

4. Rachunek przepływów pieniężnych jako narzędzie zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.

5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • materiały dydaktyczne w formie elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu

Prowadzący:

Agnieszka Gajewska - biegły rewident, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Zarządu O/O w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 2015-2019 była Prezesem OR Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Prezes MAKTE Kancelarii Audytorów i Doradców Sp. z o.o.

Obecnie bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane oraz wspiera jednostki przy sporządzaniu  sprawozdań skonsolidowanych, zajmuje się też doradztwem w zakresie rachunkowości zarządczej. Współtworzyła System Zarządzania „Symfonia”, tworzyła i wdrażała nowoczesne technologie do organizacji księgowości w spółkach m.in. giełdowych, współpracowała przy prospektach emisyjnych, procesach wprowadzania spółek do publicznego obrotu, a także wdrażała międzynarodowe standardy rachunkowości. Jest doświadczonym wykładowcą specjalizującym się w rachunkowości, wykorzystaniu nowych technologii w rachunkowości, podatkach i rewizji oraz autorką publikacji z tej dziedziny.

Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986