Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
350,- zł od osoby
315,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
333,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie

Program szkolenia: Aktualizacja wiedzy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce pracowników księgowości, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych  z perspektywy 5 lat obowiązywania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Cel edukacyjny szkolenia:

 1. omówienie instytucji i pojęć występujących w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście obowiązków obejmujących pracowników księgowości, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych
 2. przedstawienie obowiązków wybranych instytucji obowiązanych do stosowania przepisów - pracowników księgowości, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych
 3. stosowanie Wewnętrznych procedur związanych z z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  wdrożenie procedur w stosunku do pracowników, współpracowników i Klientów
 4. przedstawienie najnowszych interpretacji, komunikatów GIIF, orzeczeń sądów administracyjnych w praktyce pracowników księgowości, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych

Forma: on-line

Ilość godzin: 6 godz. dydaktycznych

Plan szkolenia:

 1. Źródła prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 2. Zdefiniowanie obowiązków  wybranych jednostek obowiązanych do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - pracowników księgowości, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych
 3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientami instytucji obowiązanych, w tym biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych
 4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka
 5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta
 6. Cel i sposoby realizacji zasady „poznaj swojego klienta”- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
 7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników
 8. Transakcje podejrzane – analiza transakcji
 9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne)
 10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 11. Szkolenie pracowników i współpracowników
 12. Rejestr podmiotów świadczących usługi na rzecz spółek
 13. Najnowsze zmiany wprowadzone w 2022 i 2023 roku.

Materiały szkoleniowe:

 1. Zestawienie obowiązków
 2. Wykaz przydatnych stanowisk, interpretacji
 3. Wzory Oceny ryzyka
 4. Wzór Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa (sygnalistów)

 

Prowadzący:

Monika Markisz - Specjalistka z zakresu prawa podatkowego, handlowego i gospodarczego. Radca prawny przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Doradca podatkowy przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca m. in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O Lublin, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986