Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04.02.2022
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
400,- zł od osoby
340,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
380,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie

Program szkolenia

 1. Definicja faktury, faktury elektronicznej i ustrukturyzowanej, podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania.
 2. Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury.
 3. Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury.
 4. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur.
 5. Terminy wystawienia faktury – zasady ogólne i szczególne.
 6. Faktury wystawiane na żądanie.
 7. Faktura wystawiana do paragonu – jakie pułapki przygotował ustawodawca – jak ją pokazać w ewidencjach.
 8. Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników – które z procedur trzeba oznaczać w  pliku JPK_V7.

- faktura pro forma

- faktura „papierowa”, elektroniczna,

- faktura zaliczkowa (nowe zasady od 2022 r.):

- kiedy wpłata jest zaliczką, powstanie obowiązku podatkowego dla określonego rodzaju zaliczek, jakie zaliczki podlegają fakturowaniu

- elementy faktury dokumentującej zaliczkę częściową lub 100%,

- obowiązek wystawienia faktury końcowej – obowiązkowe pozycje takiego dokumentu - w jakich przypadkach nie wystawia się faktury końcowej.

- faktura uproszczona

- faktura korygująca i nota korygująca – zasady wystawiania i rozliczania w świetle zmian 2021 r. i 2022 r.

- korygowanie faktur „do zera”,

- anulowanie faktury

- duplikat – zmiana 2022 r.

- dokument wewnętrzny

- raport okresowy z kasy rejestrującej

 1. Dodatkowe pozycje obowiązkowe na fakturze w świetle orzecznictwa i interpretacji z uwzględnieniem procedur szczególnych i obowiązku ich raportowania w pliku JPK_V7.

- mechanizm podzielonej płatności

- metoda kasowa

- samofakturowanie

- procedura VAT marża

- faktura VAT-RR a RODO – nowe zasady wystawiania.

 1. Pozycje nieobowiązkowe na fakturze – co można na nich umieszczać, aby raportowanie pliku JPK_V7 stało się łatwiejsze. Oznaczanie GTU przez biura rachunkowe.
 2. Faktura w języku obcym.
 3. Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w walucie obcej – nowe możliwości
 4. Refakturowanie – najnowsze orzecznictwo, czy i kiedy do refaktury stosujemy znacznik GTU
 5. Faktura a obowiązek podatkowy - zasady dokonywania wpisów w ewidencji sprzedaży podlegającej raportowaniu:

- znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów sprzedaży

- znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy sprzedaży

- znaczniki dotyczące towarów i usług wrażliwych.

 1. Kiedy wiążąca informacja stawkowa a kiedy interpretacja indywidualna przy wątpliwościach raportowanie kodów GTU.
 2. Faktura a prawo do odliczenia podatku naliczonego – zasady dokonywania wpisów w ewidencji zakupów – zmiana w 2021 r.

- znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów zakupu

- znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy zakupie.

- data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,

- termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,

- otrzymanie faktury przy WNT po wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19,

- brak faktury przy imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,

- faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego,

- błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę.

 1. Faktura wadliwa a nierzetelna – różnice i konsekwencje.
 2. Zasady przechowywania faktur.
 3. Kontrole biznesowe: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury – kiedy i jak stosujemy.
 4. Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy antykryzysowej). Omówienie procedury nałożenia kary.
 5. Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie zasad wystawiania, ewidencjonowania i raportowania faktur.
 6. Zmiana dotycząca czynnego żalu przy JPK_V7. – 2022 r.
 7. „Polski Ład” – planowane zmiany w podatku VAT od 1.01.2022 r.

Zmiany w zakresie VAT przewidziane w projekcie ustawy podatkowej w ramach „Polskiego Ładu”:

- możliwość wspólnego rozliczania podatku VAT przez podmioty tworzące „Grupę VAT”,

- możliwość wyboru opcji opodatkowania VAT (rezygnacji ze zwolnienia) dla usług finansowych,

- preferencyjne zasady rozliczeń w podatku VAT dla „podatników bezgotówkowych”.

 1. Krajowy System e-Faktur - kiedy i jak szykować się do zmian :

- faktura ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania,

- nowość – numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,

- zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,

preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),

- podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,

- określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,

- obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,

- kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,

- korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (9.00-15.30)

Szkolenie odbędzie z wykorzystaniem technik szkolenia na odległość,  przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne (telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge

Wykładowca:

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony  wykładowca SKwP

Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres email 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close