Miasto:
Lublin
Miejsce:
Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin
Termin rozpoczęcia:
21.06.2022
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
350,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków wspierających SKwP
333,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP

 

Cel szkolenia: utrwalenie i zdobycie nowych umiejętności w zakresie sporządzania list płac do umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Grupa docelowa: szkolenie dedykowane jest osobom zajmujących się sprawami płacowymi w podmiotach zatrudniających, biurach rachunkowych.

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych (9.00-14.00)

Miejsce szkolenia: on-line

Program:

 1. Omówienie nowelizacji ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r.
 • Obniżenie stawki PIT do 12% i inne zmiany w skali podatkowej
 • Zasady rozliczania kwoty zmniejszającej podatek na podstawie złożonego oświadczenia PIT-2
 • Upoważnienie płatnika do niepobierania zaliczek na podatek dochodowy
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • Rozszerzenie katalogu przychodów objętych ulgami o zasiłek macierzyński
 1. Sporządzanie listy płac pracowników od 1 lipca 2022 roku w praktyce
 • Składniki wynagrodzenia za pracę i za okresy niewykonywania pracy na listach płac w 2022 roku
 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki na listach płac w 2022 roku (prawo doświadczeń, podstawa wymiaru)
 • Oskładkowanie wynagrodzenia i innych przychodów pracowników z uwzględnieniem możliwości wystąpienia ograniczenia kwoty potrącanie składki zdrowotnej
 • Opodatkowanie przychodów pracowników "po nowemu" skala podatkowa, koszty uzyskania, PIT-2) w różnych przedziałach przychodowych/dochodowych
 • Kalkulacja wynagrodzenia do wypłaty dla pracownika z uwzględnieniem PPK, egzekucji z wynagrodzenia i zasiłków oraz innych potrąceń
 1. Sporządzanie list płac zleceniobiorców od 1 lipca 2022 roku na przykładach
 • Reguły podlegania zleceniobiorców ubezpieczeniom społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Naliczenie składek z wynagrodzenia i innych przychodów zleceniobiorców z uwzględnieniem możliwości wystąpienia ograniczenia kwoty potrącanej składki zdrowotnej
 • Opodatkowanie przychodów zleceniobiorców "po nowemu" (stawka podatku, koszty uzyskania, pojawienie się kwoty zmniejszającej podatek) w różnych przedziałach przychodowych/dochodowych
 • Kalkulacja wynagrodzenia do wypłaty dla zleceniobiorcy z uwzględnieniem PPK oraz egzekucji z wynagrodzenia

4. Zmiany podatkowe w ciągu 2022 roku a rozliczanie roczne podatnika

 • Zasady przygotowania się do właściwego wystawienia deklaracji PIT-11 za 2022 r.
 • Efekty stosowania na listach płac przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2022 r.

 

Cena kursu obejmuje udział w zajęciach, materiały dydaktyczne.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986