Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
350,- zł od osoby
315,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
333,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest gruntowne zapoznanie słuchaczy z alternatywnym a zarazem korzystnym modelem opodatkowania działalności wielu spółek, jakim jest model estoński. W trakcie szkolenia omówione zostaną aktualnie obowiązujące uregulowania w zakresie estońskiego CIT oraz przykłady i stanowiska prezentowane w indywidualnych interpretacjach. Ponadto przedstawione zostaną zmiany w tym obszarze wchodzące w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Adresaci: księgowi, pracownicy biur rachunkowych, doradcy podatkowi oraz właściciele biznesów

Liczba godzin: 6 godzin lekcyjnych (9.00-14.00)

Forma: on-line (platforma Clickmeeting)

Program:

 1. Główne cele, idea i zasady opodatkowania w modelu estońskim.
 2. Podmioty uprawnione do wyboru estońskiego CIT:
 • wymagana forma prawna i udziałowa prowadzonej działalności,
 • wymóg zatrudnienia osób,
 • wyłączenia ze względu na rodzaj prowadzonej działalności,
 • wyłączenia czasowe oraz ograniczenia dla podmiotów podejmujących określone procesy restrukturyzacyjne.
 1. Wymogi formalne i rachunkowe, w tym:
 • obowiązek złożenie zawiadomienia o wyborze nowego modelu opodatkowania,
 • wymóg prowadzenia ksiąg zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • wyodrębnienie w kapitałach zysków (strat) z lat poprzedzających oraz z okresu opodatkowania estońskim CIT.
 • wymóg zamknięcia ksiąg dla podmiotów, które chcą wybrać estoński CIT w trakcie roku.
 1. Przygotowania do wejścia w system estoński:
 • Korekta wstępna – obowiązek złożenia CT/KW,
 • kategorie zdarzeń podlegające włączeniu do przychodów i kosztów podatkowych,
 • obliczenie podatku od korekty wstępnej oraz sposób jego ewidencji
 • termin zapłaty podatku obliczonego z korekty wstępnej.
 1. Kategorie stanowiące przedmiot opodatkowania:
 • zysk w postaci dywidendy przeznaczany dla wspólnika,
 • definicja ukrytych zysków,
 • zasady opodatkowania wydatków dotyczących używania samochodów osobowych,
 • graniczna kwota wynagrodzeń dla udziałowca i podmiotów z nim powiązanych wolna od opodatkowania,
 • opodatkowanie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
 • zdarzenia i operacje pominięte w księgach rachunkowych podatnika na estońskim CIT- opodatkowanie dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.
 1. Opodatkowanie dochodu z przekształcenia – w przypadku spółek osobowych oraz osób fizycznych przekształconych w sp. z o.o.
 2. Stawki podatku w estońskim CIT.
 3. Zasady i terminy płatności podatku.
 4. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne spółek na estońskim CIT.
 5. Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT i jej skutki.

Wykładowca: 

Bożena Nowicka - doradca podatkowy; Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie; wiceprezes ds. organizacyjnych SKwP O/O w Lublinie, wieloletni wykładowca SKwP

 

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986