Miasto:
Lublin
Miejsce:
Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin
Termin rozpoczęcia:
NABÓR TRWA - LUTY 2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
400,- zł od osoby
340,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
380,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowanie jest dla osób uczestniczących w procesie fakturowania i dokumentowania sprzedaży oraz zamierzających wykonywać takie czynności.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie i poszerzenie indywidualnej wiedzy w zakresie szerokorozumianego wystawiania faktur, jak też umiejętności identyfikacji nieprawidłowości w tym obszarze i zasad ich eliminowania.

Forma: on-line (platforma ClickMeeting)

Czas trwania: 8 godz. (9.00-15.30)

Program:

A. Wprowadzenie

 1. Podstawy prawne - wymóg dokumentowania transakcji w świetle przepisów o VAT (faktury, paragony, dowody wewnętrzne)

2. Znaczenie wewnętrznych procedur, regulaminów i instrukcji w procesie fakturowania

3. Faktura:

 • zdarzenia wymagające potwierdzenia fakturą, faktury obowiązkowe oraz faktury na żądanie
 • definicja oraz znaczenie faktury
 • postać faktury (papierowe, elektroniczne, ustrukturyzowane) a forma jej przekazania nabywcy

4. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – informacja ogólna,

B. Zasady wystawiania faktur na przykładach, ze wskazaniem uchwalonych zmian w przepisach oraz sygnalizacją projektowanych nowelizacji:

 1. Zakres danych objętych fakturą:
 • wystawca faktury podatnik (sprzedawca) oraz nabywca
 • obowiązkowe elementy faktury oraz dane fakultatywne
 • dodatkowe oznaczenia na fakturze

2. Terminy wystawiania faktur:

 • ogólny termin do wystawienia faktury
 • szczególne terminy wystawiania faktur
 • obowiązek podatkowy a data wystawienia faktury
 • faktury wystawiane przed sprzedażą
 1. Dokumentowanie zaliczek – zasady wystawiania i treść faktur zaliczkowych oraz faktur rozliczeniowych
 2. Faktury w walucie obcej
 3. Faktury uproszczone, faktury o węższym zakresie danych oraz dokumenty uznawane za faktury.
 4. Obowiązek fiskalizacji sprzedaży (wybrane zagadnienia) i faktury do paragonów
 5. Refaktury
 6. Umowy o samofakturowaniu i wystawianie faktur przez osoby trzecie

C. Dokumentowanie korekt (błędy i pomyłki, zwroty, reklamacje, rabaty, etc.) oraz informacje konieczne do ustalenia terminu rozliczenia faktury korygującej

 1. Formalna i merytoryczna poprawność faktury
 2. Podstawy i termin wystawienia faktury korygującej
 3. Zakres danych objętych fakturą korygującą z uwzględnieniem jej przyczyny; dokumenty towarzyszące
 4. Zbiorcze faktury korygujące
 5. Noty korygujące
 6. Dopuszczalność anulowania faktury

D. Faktury dokumentujące transakcje z kontrahentami zagranicznymi (WDT, eksport towarów, sprzedaż poza terytorium kraju) oraz ich korekty

E. Prezentacja faktur w JPK_VAT (wybrane zagadnienia)

F. Odpowiedzialność za prawidłowe wystawianie faktur

G. Pytania uczestników

 

Wykładowca:

Anna Mełgieś - specjalista ds. podatku VAT; DORADCA Sp. z o.o.

 

UWAGA! Uruchomienie szkolenia jest uwarunkowane utworzeniem grupy, tj. rejestracją min. 15 zgłoszeń.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986