Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Edycji Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów.

Konkurs jest adresowany do studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia lubelskich uczelni wyższych. Udział w konkursie ma charakter indywidualny.

Temat konkursu: Współczesne wyzwania rachunkowości

Zakres merytoryczny na podstawie, którego opracowane są pytania testowe obejmuje:

  1. Rachunkowość finansową z elementami MSR;
  2. Rachunkowość zarządczą i analizę finansową.

Zgłaszanie udziału w konkursie

W Konkursie udział mogą wziąć studenci, którzy zgłoszą swój udział poprzez wysłanie wypełnionego formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu.

Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: m.wojtiuk@skwp.lublin.pl.

Kalendarium konkursu

Do 15 kwietnia 2024 r. –  przesłanie zgłoszeń przez uczestników konkursu;

26 kwietnia  2024 r. – I Etap Konkursu – rozpoczęcie godz. 9:30; sala szkoleniowa SKwP (ul. Sądowa 8 "II piętro, Lublin)

10 maja 2024 r. – II Etap Konkursu – rozpoczęcie godz. 9:30;

(siedziba biura SKwP - Al. Piłsudskiego 1A, Lublin)

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

Pozostałe aktualności

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986